REGULAMIN

Definicje

1. Regulamin dotyczy korzystania z aplikacji mobilnej “Happy Together” dostępnej  w systemach iOS oraz Android, zwanej dalej Aplikacją.

2. Właścicielem aplikacji “Happy Together” jest Paweł Mąkosa zwany dalej Deweloperem.

3. Użytkownik to dowolna osoba w wieku określonym przez ograniczenia platform AppStore oraz Google Play w danym kraju z uwagi na treści zawarte w Aplikacji.

4. Urządzenie to dowolny smartfon, tablet lub komputer z systemem operacyjnym umożliwiającym zainstalowanie Aplikacji.

Warunki Korzystania i Ograniczenia

Przed skorzystaniem z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez pobranie lub używanie aplikacji “Happy Together” niniejszy Regulamin ma automatyczne zastosowanie wobec Użytkownika – prosimy o uważne przeczytanie.

Aplikacja „Happy Together” śledzi cykl miesiączkowy kobiety, ale jest czymś więcej niż tylko kalendarzykiem. Ułatwia poznanie cyklu i poszczególnych jego faz oraz pokazuje jak wpływają one na organizm i zachowanie kobiety. Na każdy dzień cyklu przedstawiamy porady i sugestie dla mężczyzny na życie codzienne oraz intymne. Porady zostały opracowane na podstawie dostępnej wiedzy psychologicznej i naukowej oraz na podstawie rzeczywistych obserwacji i doświadczeń mężczyzn. Porady mają za zadanie pomóc w zrozumieniu przez mężczyznę zmienności kobiet i przyczynić się do polepszenia wzajemnych relacji w związku pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Aplikacja „Happy Together” jest poradnikiem, a nie zbiorem reguł i nakazów postępowania. Nie służy też do planowania lub uniknięcia ciąży. Aplikacja nie zawiera żadnych niedozwolonych treści oraz treści związanych z pornografią, przemocą, dyskryminacją płci czy jakąkolwiek inną formą dyskryminacji. Została stworzona z szacunku do naturalnej odmienności kobiety i mężczyzny oraz z przekonania, że my – mężczyźni – mamy obowiązek, aby te różnice zrozumieć i zaakceptować.

Korzystając z Aplikacji, Użytkownik musi mieć świadomość, że każda kobieta, nawet w tym samym dniu cyklu, może mieć inny temperament, libido czy poziom hormonów. Duże znaczenie ma wiek, wychowanie, pochodzenie i postrzeganie społeczne. Także czynniki zewnętrze np. choroby, stres, ciężka praca, a przede wszystkim zaburzenia hormonalne lub antykoncepcja hormonalna, mogą wpłynąć na gospodarkę hormonalną kobiety i jej zachowanie. Ze względu na nieustabilizowaną gospodarkę hormonalną kobiet w młodym wieku oraz zawarte w Aplikacji treści, minimalny wiek kobiety to 18 lat. Z tego względu konieczne jest podanie daty urodzenia kobiety. Górna granica wieku jest płynna i zależy od Użytkownika.

Średnia długość cyklu miesiączkowego kobiety wynosi 28 dni, ale może ona być krótsza lub dłuższa. Aby Aplikacja działała prawidłowo i dane były precyzyjne, średnia długość cyklu kobiety musi mieścić się w granicach 21-35 dni. Pojedyncze okresy mogą być dłuższe niż 35 dni, ale nie mogą być krótsze niż 21 dni. 

W Aplikacji znajduje się rozdział pod tytułem “Męskie mądrości”. Jest to zbiór porad, haseł, sugestii i cytatów zebranych przez autorów Aplikacji lub nadesłanych przez Użytkowników. Porady prezentowane są na każdym urządzeniu w sposób losowy. Treści porad i mądrości ich autorów nie zawsze są zgodne z poglądami Dewelopera, aczkolwiek zostały dobrane tak, aby nie zawierały niedozwolonych treści. Deweloper dołożył wszelkich starań w ustaleniu autorów cytatów oraz zaprezentowaniu ich w oryginale lub w formie jak najbardziej zbliżonej. Deweloper zastrzega jednak, że przytoczone treści mogą odbiegać od ich oryginalnych wersji. To działanie nieumyślne i wynika z różnic w tłumaczeniach lub trudnych do zweryfikowania materiałów źródłowych.

Aplikacja zawiera opcjonalną funkcjonalność jaką jest możliwość dodania i śledzenia cyklu miesiączkowego dla więcej niż jednej kobiety. Została ona stworzona po to, aby umożliwić korzystanie z Aplikacji osobom z różnych kultur, wierzeń i różnych tradycji z całego świata jak np. związki poligamiczne. Sposób wykorzystanie tej funkcjonalności niekoniecznie odzwierciedla opinię i zamierzenia Dewelopera

Aplikacji nie można w żaden sposób kopiować ani modyfikować. Nie można próbować wyodrębniać kodu Aplikacji ani tworzyć wersji pochodnych. Nie można korzystać z logo Aplikacji bez uprzedniego zezwolenia Dewelopera.

Prawa i odpowiedzialność Dewelopera

Deweloper dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była jak najbardziej użyteczna i wydajna. Zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji. Zastrzega prawo do wprowadzenia opłat za Aplikację lub jej usługi. Nie obciąża Użytkownika opłatami bez jego wiedzy i zgody, ani bez wyraźnej informacji, za co dokładnie jest opłata.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Developer nie bierze odpowiedzialności za:

1. Błędne działanie Aplikacji, jeżeli Użytkownik dokonał zmian w systemie operacyjnym swojego urządzenia.

2. Błędne działanie Aplikacji na skutek okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.

3. Jakość lub brak połączenia z Internetem i spowodowane tym utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji. 

4. Za sposób korzystania oraz wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika. 

5. Za straty pośrednie i bezpośrednie Użytkownika wynikające z korzystania z Aplikacji i poleganiu w całości na jej treści.

6. Za usługi, aplikacje i serwisy, których dostawcą są osoby trzecie.

Deweloper będzie dokonywał okresowych aktualizacji w celu usprawnienia działania, polepszenia funkcjonalności, naprawy błędów oraz dostosowania Aplikacji do wymogów nowych wersji systemów operacyjnych iOS lub Android. Użytkownik powinien śledzić dostępność aktualizacji Aplikacji i korzystać z najnowszych wersji, aby uniknąć błędów działania lub ograniczenia funkcjonalności. 

Reklamacje

Jeżeli Aplikacja jest płatna lub Użytkownik dokona płatności w Aplikacji, procedura reklamacji lub zwrotu pieniędzy jest zgodna z procedurami reklamacyjnymi platform AppStore i Google Play.

Bezpieczeństwo danych

Aplikacja “Happy Together” przechowuje i przetwarza dane osobowe TYLKO na urządzeniu Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o bezpieczeństwo swojego urządzenia i dostępu do Aplikacji. Zaleca się nie “jailbreakować” ani nie “rootować” telefonu, co jest procesem usuwania ograniczeń oprogramowania i ograniczeń nałożonych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Może to narazić telefon Użytkownika na działanie złośliwego oprogramowania / wirusów / niepożądanych programów lub naruszyć jego funkcje bezpieczeństwa. Skutkiem tego aplikacja “Happy Together” nie będzie działać poprawnie lub w ogóle.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które deklarują własne Warunki Korzystania:

•Google Play Services

•Google Analytics for Firebase

•Facebook

Zmiany Regulaminu 

Deweloper może dokonywać aktualizacji Regulaminu oraz Warunków Korzystania. Z tego powodu zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Jeśli nastąpią zmiany w Regulaminie, zostanie wydana również nowa wersja Aplikacji.

Kontakt

W razie pytań, sugestii lub uwag, prosimy o kontakt na adres:  info@happytogetherapp.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja służy do poinformowania Użytkowników i odwiedzających o naszych zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w przypadku korzystania z Aplikacji “Happy Together”.

Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

Deweloper – właściciel i twórca aplikacji “Happy Together” – nie pobiera, nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie udostępnia żadnych danych Użytkownika Aplikacji, ani danych podawanych w Aplikacji przez Użytkownika.

Aby prawidłowo korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi wpisać poniższe informacje kobiety, której cykl chciałby śledzić. 

Są to:

– dowolne zdjęcie lub gotowy avatar z Aplikacji, 

– imię lub pseudonim,

– data urodzenia służąca do weryfikacji, czy Aplikacja ma zastosowanie,

– data ostatniej miesiączki i średnia długość cyklu.

Dane te będą przechowywane TYLKO na urządzeniu Użytkownika i nie będą w żaden sposób przesyłane, zbierane ani wykorzystywane przez Dewelopera.

Logi Urządzenia

Jeśli Użytkownik przy pierwszym uruchomieniu swojego urządzenia wyraził zgodę na przesyłanie informacji o błędach systemowych, to w przypadku błędu lub awarii Aplikacji dane o tym zostaną przesłane do twórców systemów Android lub iOS. Deweloper będzie miał do nich dostęp. Taka informacja może zawierać:

– model telefonu,

– wersję systemu operacyjnego,

– wersję zainstalowanej Aplikacji,

– kod błędu lub awarii,

– inne dane statystyczne.

Dane te w żaden sposób nie mogą być użyte do identyfikacji Użytkownika.

Linki do zewnętrznych serwisów

Aplikacja “Happy Together” może zawierać odniesienia lub linki do innych serwisów. Zewnętrzne serwisy nie są zarządzane przez Dewelopera i mają swoje odrębne Polityki Prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za treści, zawartość i działalność witryn, serwisów lub osób trzecich.

Prywatność dzieci

Aplikacja “Happy Together” nie ma zastosowania wobec osób poniżej 18 roku życia.

Zmiany Polityki Prywatności

Deweloper może dokonywać aktualizacji Polityki Prywatności. Z tego powodu zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Jeśli nastąpią zmiany w Polityce Prywatności, zostanie wydana również nowa wersja Aplikacji.

Kontakt

W razie pytań, sugestii lub uwag, prosimy o kontakt na adres:  info@happytogetherapp.com