POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja służy do poinformowania Użytkowników i odwiedzających o naszych zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w przypadku korzystania z Aplikacji “Happy Together”.

Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

Deweloper – właściciel i twórca aplikacji “Happy Together” – nie pobiera, nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie udostępnia żadnych danych Użytkownika Aplikacji, ani danych podawanych w Aplikacji przez Użytkownika.

Aby prawidłowo korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi wpisać poniższe informacje kobiety, której cykl chciałby śledzić. 

Są to:

– dowolne zdjęcie lub gotowy avatar z Aplikacji, 

– imię lub pseudonim,

– data urodzenia służąca do weryfikacji, czy Aplikacja ma zastosowanie,

– data ostatniej miesiączki i średnia długość cyklu.

Dane te będą przechowywane TYLKO na urządzeniu Użytkownika i nie będą w żaden sposób przesyłane, zbierane ani wykorzystywane przez Dewelopera.

Logi Urządzenia

Jeśli Użytkownik przy pierwszym uruchomieniu swojego urządzenia wyraził zgodę na przesyłanie informacji o błędach systemowych, to w przypadku błędu lub awarii Aplikacji dane o tym zostaną przesłane do twórców systemów Android lub iOS. Deweloper będzie miał do nich dostęp. Taka informacja może zawierać:

– model telefonu,

– wersję systemu operacyjnego,

– wersję zainstalowanej Aplikacji,

– kod błędu lub awarii,

– inne dane statystyczne.

Dane te w żaden sposób nie mogą być użyte do identyfikacji Użytkownika.

Linki do zewnętrznych serwisów

Aplikacja “Happy Together” może zawierać odniesienia lub linki do innych serwisów. Zewnętrzne serwisy nie są zarządzane przez Dewelopera i mają swoje odrębne Polityki Prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za treści, zawartość i działalność witryn, serwisów lub osób trzecich.

Prywatność dzieci

Aplikacja “Happy Together” nie ma zastosowania wobec osób poniżej 18 roku życia.

Zmiany Polityki Prywatności

Deweloper może dokonywać aktualizacji Polityki Prywatności. Z tego powodu zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Jeśli nastąpią zmiany w Polityce Prywatności, zostanie wydana również nowa wersja Aplikacji.

Kontakt

W razie pytań, sugestii lub uwag, prosimy o kontakt na adres:  info@happytogetherapp.com